Zwycięski spot reklamowy

Publikacja ze strony Straży Miejskiej w Kielcach:

27 kwietnia br. rostrzygnięty został Konkurs na „Spot Reklamowy zachęcający do sprzątania nieczystości po psach”. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszego autora scenariusza, na podstawie którego powstał spot reklamowy emitowany na stronach Internetowych oraz w lokalnych mediach.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi na pytania „dlaczego wieczorami strach wyjść na miasto” i „do czego zobowiązuje nas przyjaźń”, zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych, najlepszych spotów konkursowych zrealizowanych przez uczestników naszego Konkursu.

Gimnazjum nr 27 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach                                                     „Życie nie jest do…”                                                                                                                                                       Bartłomiej Małgorzaciak, Kamil Szczałuba, Artur Zawalniuk, Brajan Kupis                                     Opiekunowie: Edyta Wesołowska, Katarzyna Pióro 

http://www.strazmiejska.kielce.pl/index.php/12-top-news/325-zwycieskie-spoty-reklamowe-zachecajace-do-sprzatania-nieczystosci-po-psach