Zwiedzamy Muzeum Pamięci Narodowej – Więzienie Kieleckie

17 września 2014 r. wychowankowie MOW Kielce udali się do Muzeum Pamięci Narodowej – Więzienia Kieleckiego, gdzie mieli możliwość zobaczyć kopie dokumentów, grypsów, relacje, zdjęcia a także podobizny dowódców partyzanckich, broń, narzędzia tortur gestapo ilustrujące dzieje więzienia 1939-1956 i losy więźniów. Muzeum obejmuje również zachowane w pierwotnym stanie karcery, wieżyczkę strażniczą oraz zaułek między ścianą więzienia i zewnętrznym murem, gdzie rozstrzeliwano więźniów. W jednej z sal zachowano w sklepieniu hak służący do wykonywania wyroków śmierci przez powieszenie.