ZIELONY PATROL W TERENIE

22 października 2013 r. korzystając z pięknej pogody Zielony Patrol nr 4 pod opieką p. K. Pióro udał się na pierwszy obchód terenu. Celem patrolowiczów było zapoznanie się z nowym terenem, a także pobranie próbek wody z miejscowej rzeki – Bobrzy. 

Po powrocie do Ośrodka patrolowicze przeprowadzili analizę parametrów wody  poprzez badanie zarówno organoleptyczne, jak i chemiczne.