ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W NADLEŚNICTWIE ZAGNAŃSK

22 października 2012 r. uczniowie Gimnazjum nr 27 pod opieką p. K. Pióro i p. G. Kotwy udali się do Nadleśnictwa Zagnańsk, aby wziąć udział w zajęciach dydaktycznych. Wychowankowie zwiedzili usytuowany przy budynku Nadleśnictwa punkt edukacyjny „Tajemnice lasu”, który wyposażony jest w tablice przedstawiające tropy zwierząt i rodzaje budek lęgowych oraz eksponaty dydaktyczne (np. paśniki).  Dzięki uprzejmości leśników po zajęciach odbyło się ognisko.