Staw Białogoński jako krajobraz kulturowy – zajęcia teoretyczne

28 kwietnia 2015 r. patrolowicze odbyli zajęcia teoretyczne, w czasie których poznali historię i cel powstania na początku XIX wieku. tzw. Stawu Białogońskiego jako krajobrazu kulturowego. Patrolowicze zapoznali się z pracą wykonaną przez byłych już członków parolu nr 4, która została nagrodzona w konkursie „Drugie dno H2O…czyli woda w moim mieście”.

A oto uzyskane przez nich informacje:

Staw Białogoński, jako wynik przekształcania krajobrazu naturalnego, został utworzony dla potrzeb energetycznych Huty Aleksandra (obecnie Kielecka Fabryka Pomp), jednej z pierwszych inwestycji gospodarczych Królestwa Polskiego. Potem spełniał rolę miejsca odpoczynku dla kielczan. W 1993 r. nadmiar wody, na skutek zaniedbania regulacji stawideł, spowodował przerwanie grobli. W wyniku nagłej „powodzi” zmieniła się linia brzegowa i przemieściły się koryta Silnicy i Bobrzy. Przez długie lata nie było komu zająć się naprawą i staw szybko zarósł. To, co po nim zostało, sprowadza się tylko do mokradła i niecki, w której zbierają się rzeczy przyniesione z nurtem rzeki.