ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – Rezerwaty Kielc

12 grudnia 2014 r. odbyły się zajęcia teoretyczne dotyczące ochrony przyrody. Poznawanie form ochrony przyrody polegało na wyszukiwaniu i opracowywaniu przez uczniów informacji dotyczących rezerwatów w Kielcach. Patrolowicze zostali podzieleni na 5 grup. Każda z nich opracowała „kartę pracy” dotyczącą innego rezerwatu znajdującego się w obrębie miasta Kielce (4 rezerwaty przyrody nieożywionej i 1 rezerwat przyrody ożywionej). Następnie jako „specjaliści” od jednego z rezerwatów, podzielili się swą wiedzą z pozostałymi grupami (metoda stolików eksperckich – JIGSAW ).