Z wizytą u strażaków…

28 stycznia 2015 r. wychowankowie MOW Kielce udali się pod opieką p. E. Lisowskiej – Słoń, p. M. Piecaby i p. R. Dudy do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W programie wyjazdu było zwiedzanie siedziby straży pożarnej, a także  zapoznanie uczniów z trudną, odpowiedzialną i niebezpieczną pracą strażaków. W czasie spotkania wychowankowie mieli możliwość wzbogacić swoje wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej, zobaczyć sprzęt do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi, przy wypadkach drogowych lub innych katastrofach i naocznie przekonać się jak wygląda praca strażaków.