WYJŚCIE W TEREN (VIII)

No i w końcu się doczekaliśmy! 20 kwietnia 2015 r. patrolowicze udali się na kolejny, już w pełni wiosenny obchód terenu. Jego  głównym celem było obserwacja lasu wiosną z uwzględnieniem jej zwiastunów w świecie roślin i zwierząt. Uwagę zwracały budzące się do życia organizmy.

Patrolowiczom udało się też zaobserwować (a nawet dotknąć)  ślimaki zaroślowe, kwitnące zawilce, forsycje, ziarnopłony wiosenne, a nawet kwitnące  już mniszki lekarskie. W pobliżu zabudowań (n północy terenu), gdzie występują pola uprawne oraz łąki, śpiewały (skowronki) i żerowały ptaki (gawrony, kawki, sroki).