WYJŚCIE W TEREN (III)

10 listopada 2014 r. Zielony Patrol nr 4 wraz z Zielonym Patrolem nr 3 wykorzystali sprzyjającą aurę i wyruszyli na trzeci obchód terenu w VII edycji konkursu.

Wyprawę rozpoczęto jak zawsze od  obserwacji i rozpoznawania drzew oraz krzewów. Uczniowie dokonali spisu składu gatunkowego lasu przy pomocy atlasów do rozpoznawania drzew, krzewów i roślin zielnych. Dużo czasu poświęcono na dokładne przyjrzenie się pokrojowi drzew.  Ponadto starano się określić typ lasu oraz skład gatunkowy roślin spotykanych na tym terenie. A na koniec wypełnili przygotowaną „kartę pracy”.