WYJŚCIE W TEREN (I)

4 października 2014 r. korzystając z pięknej jesiennej pogody Zielony Patrol nr 4  (wraz z ZP nr 3) wyruszył na pierwszy obchód terenu. Zadaniem Patrolu było zapoznanie się z przydzielonym mu terenem, zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci oraz obserwacja „jesiennej przyrody”.

Patrol udał się również nad rzekę Bobrzę. Na miejscu pobrano z wodę i określono organoleptycznie jej cechy oraz zmierzono temperaturę.

A po powrocie do szkoły członkowie Zielonego Patrolu zbadali, przy pomocy eko – walizki, pozostałe parametry z dwóch oddalonych od siebie miejsc (na wysokości naszego ośrodka – I i poniżej dopływu Sufragańca – II). Następnie porównano je z wynikami otrzymanymi  z analiz wody destylowanej.