Wycieczka rowerowa po kieleckich rezerwatach

Nie od dziś wiadomo, że rower to doskonały sposób na czynną rekreację i jednocześnie możliwość szybkiego przemieszczania się przy użyciu…jedynie własnych mięśni. W krótkim czasie jesteśmy w stanie pokonać duże dystanse, co w zatłoczonych miastach stanowi doskonałą alternatywę dla transportu samochodowego. Dlatego też 24 września 2015 r. wychowankowie MOW Kielce pod opieką p. G. Kotwy i p. M. Gębskiego wyruszyli na „rowerowe zwiedzanie kieleckich rezerwatów” 🙂

W drodze do pierwszego z nich, czyli Karczówki wychowankowie mieli okazję zobaczyć „Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej” przy ul. Grabinów. Następnie udali się do rezerwatu krajobrazowego  – Karczówka. Rezerwat ten jak widnieje na tablicy informacyjnej został stworzony w celu: „Zachowanie ze względów społeczno-kulturalnych fragmentu lasu sosnowego, tworzącego piękne krajobrazowo otoczenie zabytkowej budowli z XVII wieku oraz pomnika powstańców z 1863 roku i stanowiącego dla mieszkańców Kielc miejsca spędzenia wczasów”. Rezerwat Karczówka utworzono w 1953 r. na powierzchni ok. 27 ha. Można w nim znaleźć liczne pozostałości krasu powierzchniowego oraz dolnego karbonu. Wzgórze porastają głównie sosny, buki i brzozy oraz liczne gatunki chronione (sasanki, bluszcze, lilia złoto głów). Na wzgórzu znajduje się także kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor oo. bernardynów ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego, obecnie pod opieką księży pallotynów. Z tarasu widokowego obok kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej rozpościera się panorama na Kielce i Góry Świętokrzyskie (m.in. Górę Perzową, przełom rzeki Bobrzy, Pasmo Masłowskie z Klonówką, przełom rzeki Lubrzanki, Radostową, Łysicę i Święty Krzyż).

Ich drugim przystankiem była Kadzielnia, która na stałe zagościła w planach wycieczkowych. Miejsce to jest niezwykłe ze względu na jego charakter przyrodniczo – użytkowy. Na miejscu wychowankowie dowiedzieli się, że Kadzielnia to ścisły rezerwat przyrody nieożywionej znajdujący się na terenie miasta Kielce. Przedmiotem ochrony są grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin. Występują tam liczne skamieniałości koralowców, stromatoporoidów, trylobitów, łodzikowatych i innych zwierząt morskich sprzed 350 mln lat. Do cenniejszych znalezisk paleontologicznych należą ryby pancerne. Ponadto Kadzielnia stanowi największe skupisko grot i jaskiń na Kielecczyźnie (jest ich tu aż 26. W południowej części wzgórza znajduje się amfiteatr na ponad 5000 miejsc, w którym odbywają się liczne koncerty i imprezy. Charakterystycznym elementem Kadzielni jest także pomnik „Bojowników o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie” odsłonięty w 1979 r.

Zgodnie z powiedzeniem „W zdrowym ciele zdrowy duch” wychowankowie nie ograniczają się tylko do „zwiedzania na rowerach” 🙂  Skorzystali również z mini siłowni w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym na Stadionie.