WYCIECZKA ROWEROWA DO REZERWATU BIESAK – BIAŁOGON

21 kwietnia 2013 r. kilku uczniów z Zielonego Patrolu nr 3 i 4 udało się na wycieczkę rowerową.  Tym razem trasa została tak przygotowana przez uczniów, aby wiodła do rezerwatu przyrody Biesak – Białogon. Na miejscu patrolowicze przekonali się, że największą wartością rezerwatu jest były kamieniołom, w którym odsłaniają się skały kambryjskie i ordowickie. Skały kambryjskie to: mułowce kwarcowe, piaskowce kwarcytowe, iłowce łupkowate. Skały młodsze dolnego ordowiku reprezentują: zlepieńce, piaskowce kwarcowe drobnoziarniste. Drzewostan rezerwatu tworzy sosna z niewielką domieszką dębu, buka, jodły i osiki na dwóch typach siedliskowych – borze świeżym i borze mieszanym wyżynnym.

Najbardziej podobało się uczniom malownicze jeziorko zalewające część kamieniołomu. Zgodnie przyznali, że całość stanowi wspaniałe miejsce na wycieczkę, która łączy przyjemne z pożytecznym.

I trzeba przyznać, że podarowane wychowankom rowery nadal świetnie się spisują!!!