WYCIECZKA ROWEROWA DO REZERWATÓW PRZYRODY

Dnia 29 kwietnia 2012 r. kilku uczniów z Zielonego Patrolu nr 3 udało się na wycieczkę rowerową.  Tym razem trasa została tak przygotowana przez uczniów, aby wiodła przez dwa kieleckie rezerwaty przyrody. Najpierw udali się do rezerwatu Biesak – Białogon. Na miejscu przekonali się, że największą wartością rezerwatu jest były kamieniołom, w którym odsłaniają się skały kambryjskie i ordowickie. Skały kambryjskie to: mułowce kwarcowe, piaskowce kwarcytowe, iłowce łupkowate. Skały młodsze dolnego ordowiku reprezentują: zlepieńce, piaskowce kwarcowe drobnoziarniste. Drzewostan rezerwatu tworzy sosna z niewielką domieszką dębu, buka, jodły i osiki na dwóch typach siedliskowych – borze świeżym i borze mieszanym wyżynnym.

Najbardziej podobało się uczniom malownicze jeziorko zalewające część kamieniołomu. Zgodnie przyznali, że całość stanowi wspaniałe miejsce na wycieczkę, która łączy przyjemne z pożytecznym.

Następnie udali się ul. Krakowską do niedawno odwiedzanego rezerwatu Karczówka. Łącznie pokonali 15 km. I trzeba przyznać, że podarowane wychowankom rowery świetnie się spisują!!!