Wycieczka rowerowa

12 marca 2014 r. wychowankowie MOW Kielce udali się pod opieką p. E. Lisowskiej – Słoń i p. M. Gębskiego na wycieczkę rowerową. Trasa wiodła przez miasto Kielce a poszczególne przystanki zaplanowano przy miejscach ważnych  ze względów przyrodniczych lub edukacyjnych.