WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

27 kwietnia 2016 r. w murach MOW Kielce odbył się finał  Wojewódzkiego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Cicha woda brzegi rwie…” organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach. Partnerami konkursu były Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. oraz Wydział Środowiska UM Kielce.

Celami konkursu było:

– rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,

– uświadamianie powiązań człowieka z naturą, w tym z wodą,

– zainteresowanie uczestników konkursu tematyką ekosystemów wodnych, 

– podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia, zagrożeń i możliwości ochrony ekosystemów wodnych, 

–  kształtowanie postaw sprzyjających ochronie wód, 

–  rozwijanie umiejętności młodych ludzi w zakresie amatorskiego tworzenia krótkich form literackich, fotografii przyrodniczej i prac plastycznych,

–  rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, 

– kształtowanie wśród uczestników konkursu postawy badawczej i odkrywczej. 

Konkurs adresowany był do młodzieży gimnazjalnej z placówek szkolno – wychowawczych, specjalnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych woj. świętokrzyskiego. Rozgrywany był w 3 kategoriach (krótki utwór literacki, fotografia, praca plastyczna).

Na konkurs wpłynęło 37 prac plastycznych, 35 zdjęć oraz 15 prac literackich. Wzięło w nim udział 69 uczestników z 7 placówek oświatowych woj. świętokrzyskiego.

A oto wyniki:

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce: Konrad Sławeta – ZPSW Kielce (opiekun – Ewa Uba)

II miejsce: Damian Ciołek – MOW Kielce (opiekun – Bożena Chowaniec)

III miejsce: Robert Grinig – MOW Rembów (opiekun – Marta Sławska)

Wyróżnienie: Kamil Domagała – SdN Gacki (opiekun – Joanna Zięba)

Wyróżnienie specjalne: Cezary Kępka, Patryk Zonnabend – ZPRW Skarżysko-Kamienna

(opiekun:  Magdalena Leśniewska i Elżbieta Sarek)

Kategoria: zdjęcie

I miejsce: Martin Giesler – MOW Rembów (opiekun – Ryszard Mikula)

II miejsce: Adam Spurek – MOW Kielce (opiekun – Katarzyna Pióro)

III miejsce: Klaudia Dudek – ZPSW Kielce (opiekun – Monika Ojrzyńska i Anna Stępczyńska)

Wyróżnienie: Patrycja Bzdziuch – ZSO Nr 17 Specjalnych Kielce (opiekun – Alicja Obara)

Kategoria: praca literacka

I miejsce: Damian Ciołek – MOW Kielce (opiekun – Edyta Wesołowska)

II miejsce: Davide Bugaj – SdN Gacki (opiekun-  Iwona Orządała – Bandoła)

III miejsce: Fabian Różalski – MOW Kielce (opiekun – Edyta Wesołowska)

Wyróżnienie: Kamil Burman – MOW Podzamcze (opiekun – Beata Duszyńska)

Strona wodociągów:

http://wod-kiel.com.pl/cicha-woda-ale-glosna-,1302.html

Strona UM Kielce:

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,15244,podsumowanie-konkursu-ekologiczno-przyrodniczego.html