WIZYTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI ODPADAMI

25 listopada 2011 r. uczniowie należący do Zielonego Patrolu 3 i 4 udali się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach (ul. Piekoszowska 390), które zajmuje się między innymi unieszkodliwianiem odpadów przez składowanie oraz selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy Kielce. Po linii sortowniczej oprowadzał naszych wychowanków sam – „mistrz”.

Uczniowie dowiedzieli się, że na terenie miasta ustawionych jest 200 „gniazd”, do których zbierane jest szkło kolorowe, białe i plastik. Ponadto poznali kolejne etapy sortowania przywiezionych do PGO śmieci. Uzyskali informacje, że w 2010 r. odzyskano w Kielcach prawie 600 ton surowców (120 ton PET i 480 ton szkła), które następnie przekazano do recyklingu.