„Wizyta w Geoparku”

W poniedziałek 16 czerwca 2014 r. odbył się finał drugiej edycji konkursu edukacyjnego „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie”. Konkursowe plakaty wykonane przez zespoły: Kamil Adamus i  Kamil Szczałuba, Dominik Bojarzyński i Bartłomniej Małgorzaciak, oraz Tomasz Niewiadomski i Brajan Kupis uświetniły wernisaż w centrum Geoedukacji. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu geologii, geografii i przyrody.