WIZYTA U PREZYDENTÓW

13 czerwca 2012 r.  mieliśmy zaszczyt gościć u Włodarzy Miasta Kielce – Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego i Pana wice Prezydenta Czesława Gruszewskiego.

Na ręce obu Panów złożyliśmy podziękowania za wsparcie jakim otaczają naszą Placówkę.