ŚWIĘTO DRZEWA

Gdy jesienią opadają z drzewa liście robi się smutno. Wiosną gdy przyroda się odradza, uświadamia ludziom, że życie wprawdzie się zmienia, ale nigdy nie kończy. Drzewo jest nadzieją istnienia.

Święto Drzewa to „święto” o długiej, bo sięgającej 1872 r. historii. Wymyślił je Juliusz Morton, amerykański znawca przyrody, minister, gubernator a do tego niepodważalny autorytet w kwestiach rolnictwa i leśnictwa. Pewnie dlatego udało mu się przekonać Amerykanów, by gremialnie sadzili drzewa. Twierdził on, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea ta spotkała sie szerokim odzewem. Tylko w 1872 roku na apel Mortona posadzono w USA ponad milion drzew. Do Europy idea trafiła w 1951 roku.

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) postanowiła że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne i szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Celem programu Święto Drzewa jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Może dzięki temu przyszłe pokolenia nie oderwą się zupełnie od natury, a z listy podstawowych obowiązków mężczyzny nie wypadnie chwalebny punkt: „zasadzić drzewo (najlepiej co roku)”!!!

Uczniowie oraz Dyrekcja Gimnazjum nr 27 również wzięli udział w tak szlachetnej akcji i posadzili na terenie Ośrodka sadzonki dębów otrzymane od Nadleśnictwa Kielce.