„STOP Dopalaczom” – główna nagroda w konkursie

1 grudnia 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca kampanię edukacyjną pod nazwą „Trzeba zacząć od dorosłych”. Głównym celem kampanii była profilaktyka uzależnień oraz podniesienie wiedzy na temat zjawiska dopalaczy wśród młodych ludzi i szkodliwości ich zażywania.

W tym dniu zostały również wręczone nagrody w konkursach ogłoszonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

– na plakat profilaktyczny p.n. „Stop Dopałkom”,

– na film profilaktyczny p.n. „Stop Doplaczom”.

Konkursy te były skierowane do młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. Ich głównymi celami było propagowanie profilaktyki uzależnień oraz uświadamianie szkodliwego wpływu używek na organizm ludzki.

Po dokonaniu analizy zgłoszonych prac Komisja Konkursowa powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyłoniła zwycięzców konkursu.

Miło zakomunikować, że w kategorii film jedną z trzech nagród głównych otrzymał Damian Ciołek z Gimnazjum Nr 27 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach, za film pt. „Jeszcze nie jest za późno”.

Według Grzegorza Bienia, świętokrzyskiego wicekuratora oświaty „nagrodzone filmy są wyjątkowe, bo stworzyli je młodzi ludzie, którzy są dla swoich rówieśników bardziej wiarygodni niż nauczyciele czy rodzice. Dlatego produkcje mogą przekonać młodych ludzi, by nie sięgali po dopalacze”.

Wyniki konkursu filmowego:

http://kuratorium.kielce.pl/12643/konkurs-na-film-profilaktyczny-pn-stop-dopalaczom-informacja-o-wynikach

Nagrodzone filmy obejrzeć można na stronie Radia Kielce:

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-38139