„SEZON ROWEROWY CZAS ZACZĄĆ”

26 marca 2015 r. uczniowie Gimnazjum Nr 27 udali się pod opieką p. G. Kotwy i p. M. Gębskiego na wycieczkę rowerową.

Wychowankowie zapuścili się w głąb lasu, przejechali przez mostek na rzece Bobrza (przy byłym Stawie Białogońskim) i przez Pietraszki udali się do kamieniołomu w okolicach Górek Szczukowskich. Droga powrotna wiodła przedłużeniem ulicy Dobromyśl. Okazało się, że rowery po zimie znakomicie spisują się zarówno drogach, jak i na leśnych ścieżkach.