Rajd „Śladami Żeromskiego”

22 kwietnia 2013 r. wychowankowie MOW Kielce wzięli udział (pod opieką p. E. Wesołowskiej) w rajdzie mającym na celu wytropienie śladów Stefana Żeromskiego w Kielcach i okolicy. Zwiedzili Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego mieszczące się w budynku Męskiego Gimnazjum Rządowego, do którego Żeromski został przyjęty w 1874. Odszukali również miejsce zamieszkania w latach 1881-83 przy ul. Sukowskiej (obecnie Wojska Polskiego 28), miejsce pobytu w domu przy pl. Wolności (Pl. Wolności 6) i pomnik w Parku Miejskim. Kontynuując „tropienie śladów” St. Żeromskiego udali się do Ciekot, które są miejscem dzieciństwa pisarza. Na miejscu znajduje się teren zwany „Żeromszczyzną”, gdzie u stóp góry Radostowej stał dwór rodziny Żeromskich.Następnie odbyli spacer po Puszczy Jodłowej i zwiedzili kapliczkę w św. Katarzynie, która przyjęła nieoficjalną nazwę kapliczki Żeromskiego, od wydarzenia, które miało miejsce 2 sierpnia 1882 roku. Potem uczniowie udali się do Leszczyn, gdzie w kruchcie kościoła parafialnego p.w. św. Jacka znajduje się epitafium rodziców Żeromskiego: matki Józefaty z Katerlów Żeromskiej oraz ojca Wincentego Żeromskiego. Wmurowane w 1950 r. staraniem córki pisarza,  Moniki Żeromskiej.