Rajd Oblęgorek – Tumlin

14 kwietnia 2015 r. uczniowie Gimnazjum nr 27 ponownie pod wodzą p. E. Lisowskiej – Słoń oraz p. M. Piecaby, udali się na rajd przyrodniczy.

Pogoda z początku była paskudna, ale to nie zniechęciło wychowanków. Swą wędrówkę rozpoczęli w Oblęgorku. Trasa rajdu wiodła częściowo czerwonym szlakiem im. E Massalskiego, w czasie której uczniowie mogli zapoznać się z walorami przyrodniczymi i edukacyjnymi rezerwatu „Barania Góra”, licznych wzniesień (G. Miedziana, G. Kamień, G. Wykieńska, G. Grodowa), pomników przyrody (kamieniołom „Cisowa Góra”, „Piekło – Kamień” – samotna skała, która o świcie ma w sobie coś magicznego i fascynującego) oraz rezerwatu „Kamienne Kręgi”.

Były i chwile zadumy przy obelisku upamiętniającym miejsce śmierci żołnierzy AK.