RAJD OBLĘGOREK – TUMLIN

22 czerwca 2012 r. uczniowie, ponownie pod wodzą p. E. Lisowskiej – Słoń oraz p. G. Kotwy, udali się na rajd przyrodniczy. Swą wędrówkę rozpoczęli w zwiedzanym miesiąc wcześniej Oblęgorku. Trasa wycieczki wiodła czerwonym szlakiem im. E Massalskiego, w czasie której uczniowie mogli zapoznać się z walorami przyrodniczymi i edukacyjnymi rezerwatu „Barania Góra”, licznych wzniesień (G. Miedziana, G. Kamień, G. Wykieńska, G. Grodowa), pomników przyrody (kamieniołom Cisowa Góra), skał („Piekło-Kamień” – samotna skała, która o świcie ma w sobie coś magicznego i fascynującego) oraz rezerwatu „Kręgi Kamienne”.