PRZYRODNICZE WARSZTATY EKOLOGICZNE

W ramach „Jesiennego Rajdu Edukacji Ekologicznej po ścieżce przyrodniczo – leśnej rezerwatu Sufraganiec” w dniu 24 października 2013 r. na Gruchawce odbyły się „Przyrodnicze Warsztaty Ekologiczne” dla 295 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta Kielce i okolic. Organizatorem imprezy był LOP w Kielcach. Tym razem również nie zabrakło tam Naszych Zielonych Patroli. Dziesięciu przedstawicieli Patrolu nr 3 i 4 pod opieką p. G. Kotwy, p. M. Piecaby i p. E. Wesołowskiej pilnie pomagało w sprawnej organizacji przebiegu warsztatów. Wraz z harcerzami nasi patrolowicze pomagali swoim młodszym kolegom i koleżankom w wykonywaniu leśnych zadań, np. nadzorowali bieg z jajkiem, strzelanie z łuku, grę w gigantyczne bierki. Razem ze swoimi grupami przedstawiciele Zielonego Patrolu mieli możliwość zapoznania się z pracą sokolników,  jak również korzystali ze wskazówek ratowników medycznych, którzy pokazywali jak udzielić pierwszej pomocy.

Pomoc i zaangażowanie zostało nagrodzone nie tylko kolejną porcją ekologicznej wiedzy, ale również piłką do siatkówki.