PRELEKCJA „SSAKI W MIEŚCIE”

18 marca 2013 r. w murach MOW Kielce po raz kolejny zjawiła się p. Joanna Przybylska z Towarzystwa Badan i Ochrony Przyrody aby przeprowadzić prelekcję na temat „Ssaki w mieście”. Uczniowie w czasie tego spotkania dowiedzieli się jakie ssaki występują w najbliższym otoczeniu, jak możemy im pomóc oraz jakie zagrożenia czyhają na nie w dużych miastach. Pani Joanna zwróciła uwagę na przyczyny zasiedlania miast przez zwierzęta np. łatwość zdobywania pokarmu, zmiana siedlisk naturalnych zwierząt dokonana przez człowieka. Opowiedziała również o ssakach, które możemy spotkać w Kielcach oraz zagrożeniach, które czyhają na ssaki, czyli ruch uliczny i remonty budynków.