Prelekcja o odpadach

Mając na uwadze znaczenie podniesienia świadomości ekologicznej, w dniu 24 lutego 2017 r., uczniowie po raz kolejny wzięli udział w prelekcji. Tym razem dotyczyła ona zagadnień związanych z odpadami i prawidłową segregacją śmieci. W czasie tych zajęć uczniowie dowiedzieli się co to są odpady, kto jest ich wytwórcą, jak się je dzieli oraz jak długo trwa proces ich rozkładu. Ponadto przypomniano im co to jest recykling i  jakie są korzyści z segregowania odpadów. Poznali również sposoby ograniczania ilości odpadów (np. używanie toreb wielokrotnego użytku).