Piknik „Las blisko Nas”

16 czerwca 2016 r., tradycyjnie tuż przed wakacjami, odbył się piknik dla dzieci ze szkół podstawowych, pod takim hasłem „Las blisko Nas”.

Blisko sześciuset uczniów odwiedziło punkty tematyczne pikniku przygotowane przez organizacje i instytucje zaangażowane w edukację, w tym ekologiczną dzieci i młodzieży. Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego przygotowały punkty, w których można było poznać leśne rodziny, niektóre zwierzęta i ptaki nawet  zobaczyć z bliska, nauczyć się jak przygotować wyprawę do lasu, czy utwierdzić się w przekonaniu jak wielkim zagrożeniem dla lasów są pożary. Służby ochrony przyrody z Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych prezentowały bogactwo przyrodnicze regionu podlegające ochronie. Dzieci mogły poznać rzadkie gatunki flory i fauny występujące na naszym terenie oraz przygotowały list do Natury, stanowiący otwarty katalog działań proekologicznych.

Dzięki zaangażowaniu służb mundurowych w przygotowanie pikniku treści prezentowane w punktach zostały uzupełnione o wiedzę z zakresu bezpiecznego spędzania czasu. Podczas pikniku nie zabrakło czasu na zabawę, kreatywną z instytucjami kultury, a także z wykorzystaniem drewna.

Wychowankowie MOW Kielce po raz kolejny opiekowali się małymi podopiecznymi, za co dostali podziękowania od organizatorów.

Opiekę sprawowali: p. K. Pióro, p. E. Wesołowska i p. P. Polak.