Panel Dyskusyjny „Nic o nas bez nas”

10 września 2014 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbył się kolejny, a tym samym ostatni panel dyskusyjny „Nic o nas bez nas” w ramach projektu „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”.

W panelu uczestniczyła kadra zarządzająca projektem, przedstawiciele Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Kielc, Zawichostu oraz Rembowa wraz z wychowankami, metodycy, przedstawiciel pracodawców oraz przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Podczas panelu podsumowano działania w projekcie oraz wyciągnięto wnioski, które w przyszłości mają usprawnić pracę przy tego typu projektach.