Osiągnięcia artystyczne Lata 2013-2014

KONKURS URZĘDU MIASTA KIELCE 

6 grudnia 2013 r. placu Artystów kieleccy gimnazjaliści udekorowali 26 żywych świerków. Przygotowanie ozdób przez wychowanków MOW Kielce wymagało wyobraźni i sporego nakładu pracy. Komisja konkursowa przyznała naszej placówce jedno z czterech „wyróżnień specjalnych”.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (pod opieką p. J. Młodawskiej, p. M. Gębskiego i p. G. Olszewskiego) przygotowali choinkę pt.„Ptasia Wigilia”, która została doceniona za „piękno i użyteczność wyrażającą się w trosce o ptaki w czasie zimy”. Choinka udekorowana została bowiem –  karmnikami 🙂

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 

15 kwietnia 2014 r. w DK Białogon odbyły się finały konkursu „PROFI – EKODRAMA”  przygotowany przez OK Białogon, Straż Miejską i UM Miasta Kielce.

Uczniowie pod kierunkiem p. E.Wesołowskiej, p. K. Pióro i p. M. Piecaby wystawili profilaktyczną wersję „Romeo i Julii” i zajęli II miejsce w grupie szkół gimnazjalnych.

KONKURS STRAŻY MIEJSKIEJ NA NAJCIEKAWSZE HASŁO 

W lutym 2014 r. Straż Miejska w Kielcach ogłosiła konkurs na „najciekawsze hasło akcji zachęcającej do sprzątania po własnych psach”, które będzie promować akcję zorganizowaną na terenie miasta Kielce. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 29 kwietnia 2014 r. w Sali Ślubów UM Kielce przy udziale dostojnych gości reprezentujących współorganizatorów konkursu.

Na konkurs wpłynęło ponad 400 haseł i miło nam zakomunikować, że wśród 20 nagrodzonych osób znalazło się aż 7 uczniów Gimnazjum Nr 27.

Filip Łazarek i Dawid Niżnik otrzymali wyróżnienia a Maciej Orłowski, Adrian Pluta i Kamil Tyburekwyróżnienia specjalne. Ponadto Patryk Kaczmarzyński zajął w konkursie miejsce III. Natomiast Sebastian Markuciński swoim hasłem wywalczył miejsce I !!!

KONKURS STRAŻY MIEJSKIEJ – „FORUM ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA MŁODYCH”

20 maja 2014 r. w Auli Ceart Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa Młodych będące zarówno spotkaniem edukacyjnym jak i rozstrzygnięciem konkursu multimedialnego.

Podczas uroczystego wręczania nagród uczniowie mogli wysłuchać wystąpienia laureatów oraz zaproszonych gości na temat współczesnych zagrożeń młodego człowieka.

Laureatami konkursu zostało czterech uczniów klasy Gimnazjum Nr 27. Przyznano aż trzy trzecie miejsca i wszystkie powędrowały do: Dominika Bojarzyńskiego, Daniela Szczepańskiego oraz Kamila Adamusa . Dodatkowo Patryk Kaczmarzyński otrzymał wyróżnienie specjalne. Wszystkie nagrodzone prace powstały pod opieką p. Katarzyny Pióro i p. Edyty Wesołowskiej.

KONKURS PLASTYCZNY 

21 czerwca 2014 r. miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie I edycji Konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, którego organizatorem był MOW Rembów. W konkursie tym I miejsce w kategorii rysunek zajął Patryk Kaczmarzyński, który wykonał pracę pod kierunkiem p. B. Chowaniec.

REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY 

23 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Świętokrzyskie … jakie cudne” organizowanego przez MOW Podzamcze. Po krótkim programie artystycznym nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. W konkursie wzięły udział wszystkie placówki wychowawcze z województwa świętokrzyskiego (MOW Podzamcze, MOW Rembów, MOW i MOS Skarżysko, SdN Gacki, MOW Kielce) oraz ZPO Nowiny, ZSO w Chęcinach oraz DK Zameczek. Mimo dużej konkurencji trzech wychowanków MOW Kielce zostało   nagrodzonych za swoje prace.

Karol Wawrzyniak i Krystian Kaleta zajęli III miejsca w kategoriach plastycznych (opiekun – p. B. Chowaniec) a Aleksander Lach otrzymał nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii multimedia (opiekun –  p. K. Pióro i p. E. Wesołowska).