Osiągnięcia artystyczne Lata 2009-2010

KONKURS – „ZAPOMNIANI BOHATEROWIE HISTORII NAJNOWSZEJ NASZEGO REGIONU”

Ponad 150 młodych osób wzięło udział w konkursie poświęconym ostatniemu przed wojną prezydentowi Kielc – Stefanowi Artwińskiemu. Konkurs ogłosiło Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc. Jego celem było przypomnienie sylwetki bohaterskiego prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego, zamordowanego przez Niemców w październiku 1939 r.

Wręczenie nagród odbyło się 23 kwietnia 2010 roku. Nasz wychowanek Patryk Ochmański przygotował pod opieką p. Bożeny Chowaniec prezentację multimedialną poświęconą bohaterskiemu prezydentowi i otrzymał III nagrodę w tym konkursie.

KONKURS EKOLOGICZNY – „DRUGIE DNO H2O…CZYLI WODA W MOIM MIEŚCIE”

Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym, którego organizatorem był Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Przedmiotem konkursu było wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu, przedstawiającego stan miejskich ekosystemów wodnych i wodo-zależnych, takich jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy.

Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 1100 zespołów z całej Polski. A wyniki ogłoszono 1 czerwca 2010 roku. Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją jury konkursu „Drugie dno H2O…czyli woda w moim mieście” organizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, zespół w składzie: Paweł Mizera, Patryk Pokora, Stanisław Skupień, Tomasz Śledź, Bartłomiej Szydło pod opieką p. Katarzyny Pióro za pracę pod tytułem: „Gdzie się podział Staw Białogoński?” zdobył II miejsce wśród szkół gimnazjalnych z całej Polski.

www.h2o.zrodla.org/aktualnosci/372/