OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

Uczniowie Gimnazjum nr 27 brali udział w konkursie ekologicznym, którego organizatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wydawnictwo EUROPA. Konkurs,   przeprowadzony   przez  p. K. Pióro i  p. E. Wesołowską,   polegał  na  rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Podstawę   teoretyczną   konkursu stanowiła publikacja „Ilustrowana encyklopedia. EKOLOGIA”, która została przesłana w formie tradycyjnej   do   każdej    szkolnej    biblioteki w  szkołach   gimnazjalnych.    Zainteresowanie konkursem było bardzo duże  –  wpłynęło kilka tysięcy  kart  odpowiedzi.  Tym bardziej  cieszy fakt, że wśród  nagrodzonych  znalazł się  uczeń Krzysztof Łoboziak z kl. II.