Nadmorska wyprawa …

W dniach 21 – 27 czerwca 2013 r. 6 wychowanków pod opieką p. G.Kotwy i R.Piotrowicza udało się do miejscowości Dąbki. Celem wyprawy była pomoc w porządkowaniu terenu ośrodka wypoczynkowego należącego do Chorągwi Świętokrzyskiej ZHP. Ale oprócz „ciężkiej pracy” wykonywanej przez podopiecznych MOW, mieli oni również czas na zasłużony wypoczynek:)