RADA NA ODPADA

W listopadzie 2012 r. został ogłoszony przez Straż Miejską w Kielcach konkurs ekologiczny. Do „ekologicznej zabawy” dało się namówić ponad 400 uczniów z kieleckich szkół i przedszkoli. Celem konkursu było zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, kształtowanie ich poczucia odpowiedzialności za otoczenie oraz propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Konkurs przebiegał w czterech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazja). Zadanie konkursowe dla gimnazjalistów polegało na wykonaniu komiksu, który będzie promował proekologiczne postawy i zachowania, pokazywał odbiorcom jak ogromna ilość szkodliwych substancji  trafia do środowiska, zachęcał do przeciwdziałania niepoprawnym zachowaniom mieszkańców np. tworzeniu dzikich wysypisk, spalaniu plastikowych opakowań w piecach domowych jak również do selektywnej zbiórki odpadów.

Dwóch uczniów Gimnazjum nr 27 należących do Zielonego Patrolu nr 3 wzięło udział w tym konkursie (pod opieką p. K. Pióro i p. E. Wesołowskiej). I  w czasie podsumowania, które odbyło się 18 lutego 2013 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, obaj zostali nagrodzeni. Piotr Wabik zajął II miejsce, a Tomasz Niewiadomski otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy!!!        

www.itv.kielce.eu/pl/artykuly/pokaz/2911