Międzynarodowa Konferencja

4 czerwca 2013 r. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  wzięli (pod opieką p. E. Wesołowskiej, p. K. Pióro i p. M. Piecaby) udział w Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie”. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Drogowskaz życiowy”, w którym uczestniczyli wraz z innymi ośrodkami wychowawczymi działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wychowankowie mieli okazję wysłuchać wystąpień wielu specjalistów z zakresu resocjalizacji z naszego kraju ale także gości z zagranicy, między innymi z Ukrainy i Włoch. Ale przede wszystkim mogli pokazać swe dobre strony, ponieważ po raz kolejny wystawili, tym razem na deskach Centrum Biznesu, „Profilaktyczną Zemstę” zdobywając gorący aplauz licznie zgromadzonej publiczności.