Konkurs Straży Miejskiej – „Forum zdrowia i bezpieczeństwa młodych”

Przedmiotem konkursu organizowanego przez Straż Miejską (przy współudziale UM Kielce, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) było wykonanie prezentacji multimedialnej, na jeden z wybranych tematów:

1. Uzależnienia wokół nas.

2. Zdrowy styl życia.

3. Radzę sobie w sytuacjach trudnych.

 Celem konkursu było: 

1.Bezpośrednie zaangażowanie młodzieży w profilaktykę na rzecz środowiska rówieśniczego.

2. Zwiększenie świadomości na temat konsekwencji: uzależnień, niewłaściwego stylu życia, nieodpowiednich zachowań interpersonalnych, podejmowanie zachowań ryzykownych.

3. Wzmocnienie i promowanie pozytywnych wzorców życia wśród młodzieży.

4.Nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

5.Kształcenie pozytywnych i pomocowych postaw wobec ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

6.Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwych decyzji.

7.Wykorzystanie i rozwijanie umiejętności młodych ludzi związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką.

 Wychowankowie wykonali w sumie 15 prezentacji multimedialnych. W wyniku wewnętrznego konkursu wyłoniono 4 najlepsze, które będą reprezentować Ośrodek w konkursie. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie 🙂 !!!