KONKURS O DOPALACZACH

20 października 2015 r. rozstrzygnięto organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych konkurs  „WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!”. Jego celem było upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.

Wychowanek MOW Kielce Damian Ciołek przygotował komiks, w którym pokazał historię, jak dopalacze kradną życie. Na konkurs wpłynęło przeszło 2000 prac z całej Polski. Mimo, iż nie udało się zdobyć jednej z trzech nagród głównych, to i tak jesteśmy dumni z naszego ośrodkowego artysty.