Konferencja naukowa na UJK

10 grudnia 2012 r. w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach odbyła się konferencja naukowa „Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyki” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Gryps” i Stowarzyszenie PROREW. Udział w niej wzięli zarówno praktycy jak i teoretycy zajmujący się twórczą resocjalizacją. Gośćmi spotkania byli m.in. p. Krystian Wojtkowiak wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach, przedstawiciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście, Schroniska dla Nieletnich w Gackach oraz Zespołu Szkół w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie.

Blok konferencji podzielony był na 3 podstawowe części: w I części wzięli udział praktycy, II część rozpoczęła się wystąpieniem praktyków a skończyła wystąpieniem teoretyków, czyli studentów. III część była typowo teoretyczna – referentami byli sami studenci, zarówno studiów II stopnia, jak i studiów doktoranckich.

W przerwach wszyscy mogli oglądać prace wykonane przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Kielcach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście oraz Schroniska dla Nieletnich w Gackach.