IX Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej MOW-ów i MOS-ów

W środę 18 maja 2016 r. na Orliku przy Zespole Szkół Technicznych odbył się IX Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Organizatorem turnieju było Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych  w Skarżysku – Kamiennej.

W dziewiątej edycji Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wzięło udział sześć drużyn z Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, Zawichostu, Solca nad Wisłą  i Skarżyska – Kamiennej. Turniej rozegrany był systemem „każdy z każdym”, mecze trwały 15 minut.

Najlepszą drużyną turnieju została reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Zawichostu, która zdobyła komplet punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna MOW Kielce, trzecie reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Ostrowca Świętokrzyskiego. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Skarżyska – Kamiennej, który bronił tytułu mistrzowskiego uplasował się na piątym miejscu.

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczał   Jacek Bieda – dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych.

Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został  Adrian Czubek (MOW Kielce) – 10 bramek, najlepszym bramkarzem został wybrany Denis Pater z Zawichostu.