Elektrośmieci

Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne lub elektryczne działające kiedyś na prąd lub baterie. Takie urządzenia to odpady niebezpieczne zawierające szkodliwe substancje (np. rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu). Mając to na uwadze w grudniu 2014 r. na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego została przeprowadzona zbiórka elektrośmieci. Wychowankowie i pracownicy zebrali dużą ilość zużytych wielogabarytowych sprzętów, które 14 stycznia 2015 r. zostały odebrane przez firmę odpowiedzialną za odbiór i przetwarzanie tego typu produktów.