DZIĘKI NAM W KIELCACH BĘDZIE ZIELENIEJ!!!

Uczestnicy konkursu Zielony Patrol dwukrotnie wzięli udział w akcji zazieleniania Kielc. Po raz pierwszy (28 października) obok hali przy ulicy Bocznej posadzono najdłużej żyjące drzewo na świecie – sosnę ościstą. Na skwerku Ofiar Katynia (4 listopada) zagościły zaś dęby…. W towarzystwie prezydentów Kielc oraz przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta uczniowie mieli okazję wysłuchać informacji o tym, jakie potrzeby mają zasadzone drzewa i czym się charakteryzują.

Jak po każdej akcji Zielonego Patrolu wychowankowie wrócili do ośrodka bogatsi o wiedzę zawartą w książkach, które wygrali odpowiadając na pytania i wiedzę, która pozostanie w ich głowach.