CZYSZCZENIE BUDEK LĘGOWYCH

Teren wokół MOW Kielce jest bardzo chętnie „zamieszkiwany” i odwiedzany przez wiele gatunków ptaków. 6 maja 2015 r. patrolowicze  przystąpili do czyszczenia budek lęgowych, które na objętym opiekom terenie zawieszono już w kwietniu 2011 r. Przestrzegali przy tym instrukcji udzielonej przez leśniczego. Okazało się, że kontynuowana przez patrolowiczów akcja „Budujemy Ptasi Dom” przynosi efekty, bo w większości budek, jak co roku zagnieździły się ptaki.