„Bezpieczna woda”

13 kwietnia 2016 r. uczniowie Gimnazjum nr 27 (pod opieką p. K. Pióro i p. P. Polaka) wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Targi Kielce, czyli „Bezpieczna woda”. 

Woda to jeden z trudniejszych do przewidzenia żywiołów. Z pozoru jest spokojna i bezpieczna , ale może się okazać bardzo poważnym zagrożeniem,  zwłaszcza w czasie zbliżających się wakacji.

Warsztaty zorganizowane na terenie Targów Kielce miały dać wiedzę młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa zagrażają im w trakcie wypoczynku nad wodą oraz jak reagować kiedy jesteśmy świadkami takich sytuacji. W trakcie części praktycznej zaś uczniowie uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.