BADANIE WODY

4 października 2014 r. uczniowie wykonali analizę wody pobranej z rzeki Bobrzy przy mostku łączącym Dobromyśl z Pietraszkami oraz poniżej miejsca dopływu Sufraganca. Celem tej analizy było porównanie czystości wody w tych dwóch miejscach.

 Z analizy wody przeprowadzonej przez patrolowiczów jasno wynika, że jej stan w stosunku do lat ubiegłych (zwłaszcza do początków działalności ZP w placówce) ulega ciągłej poprawie.