BADANIE GLEBY

25 listopada 2014 r. patrolowicze z ZP 3 i ZP 4 zbadali, przy pomocy zestawu doświadczalnego, próbki gleby pobrane w czasie wyjścia w teren dnia poprzedniego. Ocenili organoleptycznie właściwości fizyczne gleby np. strukturę, wilgotność i podstawowe frakcje gleby, a następnie przy pomocy „pakietu wskaźnikowego” zbadali odczyn 3 próbek glebowych metodą kolorymetryczną. Gleba pobrana z terenu I (gleba z terenu boiska szkolnego) wykazała odczyn zbliżony do obojętnego (pH – 7). Próbka nr II (gleba z terenu przy torach kolejowych) wskazała na pH  zasadowe (pH około 8),  a nr III  (teren leśny) – miała odczyn lekko kwaśny (pH – 6).