AKCJA „OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ”

W marcu 2013 r. Zielony Patrol realizował działanie mające na celu zmniejszenie zużycie energii elektrycznej w szkole. Uczniowie przygotowali hasła oraz rysunki, które rozlepili w różnych miejscach budynku. Akcja ta związana była z obchodami międzynarodowej akcji „Godzina dla Ziemi”.