Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Polska odrodziła się w 1918 roku, u kresu pierwszej wojny światowej, po klęsce trzech mocarstw zaborczych. Wojsko polskie podjęło w latach 1918-1921 twardą walkę o narodowe granice. Tak powstała Druga Rzeczypospolita. Podjęto gigantyczny trud scalania w jeden organizm trzech części państwa i narodu, które pozostawały przez ponad 100 lat w różnych systemach. Dokonało się to nadzwyczaj szybko, za życia jednego pokolenia, dzięki wielkiej ofiarności ówczesnych rodaków, ich przedsiębiorczości, zapałowi z jakim pracowali dla siebie i ojczyzny. Droga do niepodległości była jednak trudna….
O tych ważnych wydarzeniach (10 listopada 2011 r.) opowiedzieli nam nasi koledzy, którzy pod batutą p. J. Młodawskiej przygotowali wspaniałą akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.