Piknik ekologiczny w Nadleśnictwie

W piątek 21 czerwca 2013 r.  w ramach edukacji ekologicznej dziesięciu wychowanków MOW Kielce wzięło udział w Pikniku Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne wakacje w lesie”. Impreza ta odbywała się przy siedzibie Nadleśnictwa Kielce i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Zadaniem wychowanków była pomoc i opieka nad przybyłymi „małymi uczestnikami”. A pracy było co niemiara, ponieważ w imprezie wzięło udział blisko 900 uczniów ze szkół podstawowych z Kielc i okolic. Przedsięwzięcie to miało na celu kształtowanie proekologicznych postaw dzieci, popularyzację idei ochrony przyrody i środowiska, zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi ekosystemu leśnego, zasadami  zachowania w lesie, przybliżenie pracy leśnika, zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa w czasie wycieczek wakacyjnych oraz uczenie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.

Piknikowi towarzyszyły  liczne konkursy gry i zabawy związane z tematyką przyrodniczo – leśną oraz zbiórka karmy dla zwierząt. Rozstrzygnięty został także konkurs na najładniejszy totem przygotowany przez uczestników Pikniku, w którym nagrody ufundował Urząd Miasta Kielce.