Zajęcia w laboratorium

Dzięki nawiązanym w roku ubiegłym kontaktom z firmą Formaster,  10 stycznia 2017 r. uczniowie Gimnazjum Nr 27 udali się do laboratorium, które przede wszystkim czuwa nad jakością produktu (przepływowych ogrzewaczy wody oraz filtrów dzbankowych, poprawiających jakość wody i usuwających z niej kamień oraz metale ciężkie). Za pomocą specjalnego urządzenia sprawdzana jest tam  ilość węgla aktywowanego w produkowanych filtrach oraz wykonywane są analizy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne w zakresie badań laboratoryjnych wody uzyskanej po użyciu wkładów filtrujących. Ponadto laboratorium kontroluje również wody środowiskowe i przemysłowe oraz wykonuje badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody pitnej i próbek środowiskowych na potrzeby własne, a także na zlecenia podmiotów zewnętrznych. W czasie zajęć, w świetnie wyposażonym laboratorium, uczniowie mieli możliwość przeobrazić się w „małych chemików”:-) i przeprowadzić test skuteczności dzbanków filtrujących wodę. Musieli również wykorzystać swoje umiejętności matematyczne (p. Jola powinna być z nich dumna:-) ). A po zajęciach praktycznych, mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda hala produkcyjna.