UDZIAŁ W PROJEKCIE „SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM”

W grudniu 2014 r. Gimnazjum Nr 27 zgłosiło akces do udziału w projekcie „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Projekt ten obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia i jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie Prewencja pierwotna nowotworów.

W ramach programu od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. w Placówce zostały przeprowadzone spotkania z pielęgniarką p. Mariolą Wojciechowską. Każda z klas wzięła udział w teście uzależnienia od tytoniu, a wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na godzinach wychowawczych.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Projektu był udział wychowanków  w konkursie na plakat „Palenie zabija”. 30 kwietnia 2015 r. w odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu oraz rozstrzygnięcie konkursu.

I miejsce – Damian Ciołek

II miejsce – Krystian Rembisz

III miejsce – Piotr Wróblewski